Scheve tanden

Bij sommige kinderen wordt de tong telkens tegen de voortanden aangedrukt tijdens het slikken. Het gevolg van het verkeerd slikken is dat de voortanden door de tong naar voren worden gedrukt en verkeerd kunnen gaan staan. Een orthodontist kan in dat geval het kind helpen om het gebit weer recht te zetten. Als de oorzaak van het probleem (namelijk het verkeerd slikken) niet wordt weggehaald is de kans aanwezig dat de tanden opnieuw verkeerd gaan staan. Een logopedist kan in dat geval dus de oorzaak van het probleem verhelpen.

Tandeninfo
Logo