Periodieke tandarts controle

Wat is een periodieke tandarts controle?

Tijdens een controle zal een tandarts (of een andere medewerker van de praktijk) de staat van uw mond en gebit inspecteren. De controle is een preventief middel. Het doel van de controle is om potentiele mondproblemen in een vroeg stadium te detecteren, zodat erger wordt voorkomen. Een tandarts kan tijdens een controle bijvoorbeeld detecteren dat het tandvlees geïrriteerd is. Door hier tijdig wat aan te doen, kunnen mondproblemen dan worden voorkomen. Als er tijdens de controle niets opvallends te zien is, dan kunt u een nieuwe controle laten uitvoeren na verloop van tijd. Als er wel iets opvallends is te zien, dan zal de deskundige aangeven hoe verder te gaan. Bijvoorbeeld door instructies te geven, of door u ter plekke of op een later moment te behandelen, of door te verwijzen naar een andere deskundige. Het is daarom van groot belang dat u uw gebit regelmatig (periodiek) laat controleren. Indirect bespaart u veel zorgen, pijn en geld, door uw gebit regelmatig te laten controleren.

Hoe vaak is een tandarts controle nodig?

Vaak geldt dat de tandarts controle eenmaal per half jaar of eenmaal per jaar plaatsvindt. In zijn algemeenheid geldt dat het verstandig is om periodiek uw gebit te laten controleren. De tandarts kan het beste aangeven hoe vaak u het beste naar de controle kunt gaan.

Is een tandarts controle verplicht?

U bepaalt uiteraard zelf wat er met uw gebit gebeurt, en u bepaalt dus ook zelf of en zo ja, hoe vaak u zelf naar de tandarts gaat voor een periodieke controle. Essentieel punt hierbij is dat het zeer belangrijk is om uw gebit regelmatig te laten controleren. Dit voorkomt immers dat er mondproblemen kunnen gaan ontstaan die u zelf niet ziet. Als de mondproblemen eenmaal zijn opgetreden, dan zal de overlast over het algemeen altijd groter zijn dan wanneer u dit had kunnen voorkomen met een eenvoudige controle. Uw zorgverzekering kan ook bepaalde clausule bevatten die vereisen dat u uw gebit periodiek laat controleren, omdat u bijvoorbeeld anders niet, of onvolledig verzekerd zult zijn. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Valt de controle binnen de zorgverzekering?

Voor de meest actuele toestand verwijzen wij graag naar uw eigen persoon verzekeringsvoorwaarden. In zijn algemeenheid geldt dat de kosten voor de controle voor kinderen tot 18 jaar gedekt wordt door de basisverzekering die geldig is voor alle Nederlands. Bent u 18 jaar of ouder, dan zult u de periodieke controles zelf dienen te bekostigen. Bij veel verzekeraars kunt u zich tegenwoordig ook een aparte polis opnemen bij uw zorgverzekering waarbij de periodieke controles (deels of geheel) worden vergoed. Kortom, bent u ouder dan 18 jaar, dan betaalt u altijd zelf de periodieke controles (indirect via een mogelijke extra af te sluiten polis, of direct als u dit niet gedekt is binnen uw verzekering).

Tarief periodieke controle

Het tarief (prijs) dat maximaal in rekening mag brengen gebracht voor een periodieke tandarts controle wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa. De prijzen worden dus jaarlijks omhoog bijgesteld. Indien de tandarts tijdens de periodieke controle tot de conclusie komt dat er extra verrichtingen nodig zijn dan kunnen de uiteindelijke kosten hoger uitvallen. Het komt regelmatig voor dat een tandarts bijvoorbeeld een of meerdere röntgen foto’s laat maken, of dat er bijvoorbeeld wat tandsteen wordt verwijderd. Ook deze kosten zullen in rekening worden gebracht.

Tandeninfo
Logo