• Oorzaken van kaakpijn, kaakproblemen en een raar gevoel in de kaak

  Er zijn zeer veel uiteenlopende oorzaken die kaakpijn tot gevolg kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij het openen van de mond (bij kauwen of geeuwen) of bij het liggen. De pijn kan soms ook optreden door kou, verkoudheid, allergie, migraine, fybromyalgie, stress, tandenknarsen of tijdens de zwangerschap. Een raar gevoel bij de kaak kan ook optreden door triggerpoints (spierknoopjes) in de nek- en halsspieren, en door de gewrichten in de nek.

 • Hoe kan een tandarts helpen bij kaakpijn

  Een tandarts is gespecialiseerd in de mond. De tandarts kijkt naar de tanden en kiezen waarbij mogelijkerwijs ook een rontgen foto kan worden gemaakt. Het kan zijn dat de tandarts de oorzaak van de pijn niet kan vinden. In dit geval verwijst de tandarts door naar andere deskundigen. U kunt bijvoorbeeld worden doorverwezen naar een manueel therapeut.

 • Fysiotherapie en manuele therapie bij kaakpijn

 • Wanneer een kaak fysiotherapeut en manueel therapeut kunnen helpen bij kaakpijn

  Kaakpijn kan worden veroorzaakt op verschillende manieren. Indien de oorzaak ligt in het kaakgewricht dan zal de tandarts u kunnen doorverwijzen naar een kaak fysiotherapeut. Als de pijn wordt veroorzaakt door spieren in de hals of nek kan een verwijzing naar een manueel therapeut wellicht helpen. De manueel therapeut kan in het algemeen ook een oplossing zijn als de kaakpijn wordt veroorzaakt door de gewrichten in de nek. In de volgende video legt dhr L. Braunstahl van het Medisch Training Centrum Delft uit bij welke oorzaken een manueel therapeut en kaak fysiotherapeut kunnen helpen.

 • Hoe een manueel therapeut kaakpijn kan verhelpen

  Een manueel therapeut kan verschillende behandelingen toepassen om te proberen de kaakpijn te verminderen of soms zelfs geheel te verhelpen. Indien de oorzaak van de pijn ligt bij de spieren in de nek en hals, dan kunnen dry needles worden toegepast.

 • Disclaimer

  De maker is niet aansprakelijk voor schade (materiëel of immateriëel) die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

  De informatie op deze website is alleen voor algemene informatieve doeleinden bedoeld. De informatie op de website is dus geen vervanging voor een medische behandeling en niet bedoeld om een diagnose te stellen. Raadpleeg voor uw specifieke situatie dus altijd eerst een gediplomeerd (tand)arts.

  De op deze webpagina verkrijgbare informatie of behandelingen vervangen geen medische handelingen, mochten deze noodzakelijk zijn. Neem voor elk probleem met uw gezondheid altijd eerst contact op met uw (tand)arts. Neem geen deel aan een training, behandeling of therapie, alvorens hierover contact te hebben gehad met uw behandelend (tand)arts. Pas geen adviezen of tips van de website toe, alvorens hierover met uw behandelend (tand)arts gesproken te hebben. De beheerder en/of gelieerde instanties of organisaties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de stappen die u neemt na het lezen van informatie op deze website. Geen van de op deze website gegeven informatie moet worden opgevat als een persoonlijk advies. Lees sowieso altijd eerst onze disclaimer.