Duimen

Wat is duimen?

Duimen, ook wel bekend als duimzuigen, is het sabbelen aan de duim van de hand. Het duimen komt veel voor bij baby’s, maar kan ook op latere leeftijd bij kinderen, en soms ook bij volwassenen plaatsvinden.

Waarom duimen mensen?

Voor een baby is het essentieel dat deze goed kan zuigen met de mond; zuigen is voor baby’s namelijk de manier om te drinken. Bij baby’s ontstaat door het sabbelen en zuigen op de duim (of andere vingers) een geruststellend gevoel.

Stoppen met duimen

Als baby’s groter worden dan stopt het duimen vaak vanzelf. Het kan ook voorkomen dat dit niet uit zichzelf stopt. Er zijn veel kinderen en volwassen die op latere leeftijd nog steeds duimen.

Mogelijke negatieve gevolgen van duimen

Als kinderen groter worden dan kan duimen negatieve gevolgen hebben. Het duimen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de tanden van het kind verkeerd gaan staan. Dit kan op zijn beurt weer tot gevolg hebben dat het kind problemen kan krijgen met praten. Denk bijvoorbeeld aan het slissen en lispelen bij het uitspreken van bepaalde woorden of letters.

Tips om het duimzuigen te stoppen

Er zijn verschillende manieren hoe je een kind kan helpen met het stoppen met duimen. Een middel is bijvoorbeeld om het kind af te leiden op het moment dat er behoefte is om te duimen. Bij het voorlezen in een boek kan je het kind bijvoorbeeld het boek laten vasthouden met twee handen.

Stoppen met duimen met een logopedist

Tandartsen die kinderen als patiënt hebben zien vaak dat kinderen speen zuigen en duimen. In dit artikel gaan we in op de vraag hoe een tandarts en logopedist hierbij kunnen helpen. Logopediste J. Spies uit Rijswijk en tandarts in opleiding M.L.C. Zoutendijk gaan in de video hieronder in discussie hoe zij dit aanpakken.

Tandeninfo
Logo