Disclaimer

Op de informatie en media op www.tandeninfo.nl is copyright van toepassing. De informatie mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd of verspreid op welke wijze dan ook zonder expliciete schriftelijke toestemming van Nexus Community Builders.

Door gebruik te maken van de website www.tandeninfo.nl en bijbehorende pagina’s, stemt u in met deze disclaimer.

De maker is niet aansprakelijk voor schade (materiëel of immateriëel) die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatieve doeleinden bedoeld. De informatie op de website is dus geen vervanging voor een medische behandeling en niet bedoeld om een diagnose te stellen. Raadpleeg voor uw specifieke situatie dus altijd eerst een gediplomeerd (tand)arts.

De op deze webpagina verkrijgbare informatie of behandelingen vervangen geen medische handelingen, mochten deze noodzakelijk zijn. Neem voor elk probleem met uw gezondheid altijd eerst contact op met uw (tand)arts. Neem geen deel aan een training, behandeling of therapie, alvorens hierover contact te hebben gehad met uw behandelend (tand)arts. Pas geen adviezen of tips van de website toe, alvorens hierover met uw behandelend (tand)arts gesproken te hebben. De beheerder en/of gelieerde instanties of organisaties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de stappen die u neemt na het lezen van informatie op deze website. Geen van de op deze website gegeven informatie moet worden opgevat als een persoonlijk advies.

Geen van de op de webpagina besproken behandelingen/ trainingen/ therapiën/ tips garanderen een genezing of vooruitgang van welke nood- of ziektetoestand dan ook. De maker van de website en/of gelieerde instanties of organisaties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële of immateriële schade voortvloeiend uit het gebruik van de website. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen een (tand)arts.

De informatie op de website kan deels gebaseerd zijn op theoriën, hypothesen, meningen en visies, waarvoor nog geen wetenschappelijk bewijs is, de informatie op de webpagina kan daarom niet per definitie worden aangenomen als zijnde feiten. Op de webpagina wordt soms gebruik gemaakt van een bronvermelding. De betrouwbaarheid en juistheid van de bronnen kan achterhaald zijn door nieuwe inzichten en/of regels. Het plaatsen van een bronvermelding of hyperlink betekent geen bekrachtiging daarvan.

De maker van de webpagina probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is. De maker van deze website spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De maker verschaft de inhoud van de webpagina, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De maker van deze website heeft geen medische achtergrond en heeft geen opleiding op het gebied van gezondheid gevolgd. De website kan daarom fouten bevatten. Er kunnengeen rechten aan het gebruik van de website worden ontleend.

De maker van de webpagina kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitlatingen die door de bezoekers van de webpagina worden achtergelaten. De maker van de webpagina distantieert zich volledig van de uitlatingen van bezoekers. Er kunnen aan de uitspraken geen rechten worden ontleend.

De maker mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De maker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de maker niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden of hyperlinks op de webpagina. Koppelingen en hyperlinks houden geen bekrachtiging van die hyperlinks en gekoppelde bestanden in. De betrouwbaarheid en juistheid van de gekoppelde bestanden en inhoud van de links is niet gecontroleerd door de maker van de website, en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

De links naar de berichten en verhalen kunnen niet door de maker van deze website worden bevestigd. De inhoud van links naar andere websites is niet bekrachtigd, kan niet worden gecontroleerd op juistheid en dient alleen ter informatie.

Achtergelaten commentaren kunnen ten allertijden door de maker van de website worden verwijderd.

Tandeninfo
Logo