De tandarts als verwijzer

Iedereen mag zonder verwijzing naar een huisarts of tandarts als daar behoefte aan is; voor deze beroepen is geen expliciete verwijzing nodig. Voor andere beroepen kan een verwijzing wel noodzakelijk zijn. Een tandarts kan u ook verwijzen naar een expert in een gerelateerd vakgebied.

Hieronder ziet u een lijst van verschillende experts en specialisten waar een tandarts bijvoorbeeld naar kan verwijzen;

Bij pijn aan de kaak kan de tandarts verwijzen naar een orthopodisch manueel therapeut.

Bij communicatieproblemen verwijst hij of zij bijvoorbeeld naar een logopedist.

Tandeninfo
Logo